تبلیغات
نیمکت تنهایی - رنگے بـפּــבלּ

رنگے بـפּــבלּ


 بهـ جاے رنگے بـפּــבלּ בلܢܢ ...
 
 مـפּـهــامـפּ رنگیלּ ڪمـפּـלּ ڪرבܢܢ ...
 
 تا غܢܢ هــامـפּ بپـפּـشـפּـنهـ ...
 
 
  

موضوع: دست نوشته (خودم)، برچسب ها: متن جدید، 1394،
[ 1394/09/30 ] [ 09:10 ] [ MaRaL ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>