تبلیغات
نیمکت تنهایی - مــــــــن ..!

مــــــــن ..!

این منــم
اهــل لنــزهای رنگی نیسم .!
چون چشآم فآبریک خوشگله ..!
کفشای پاشنه بلند تو خیابون نمی پ
این منــم
اهــل لنــزهای رنگی نیسم .!
چون چشآم فآبریک خوشگله ..!
کفشای پاشنه بلند تو خیابون نمی پوشم..!
چون قدم ایرادی ندارهـ ..!
تیپ خفن و موی بلونــد و عشوه بیجا ندآرم
چــون عقده خاطـر خواه ندارم
بین پسرا شاخ و معروف نیسم
چون در حدم نیسن ..!
[ 1394/09/12 ] [ 09:55 ] [ Μλнϐσσϐε ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>