تبلیغات
نیمکت تنهایی - בرב

בرב

 زمیלּ چـہ عاشـᓆـانے چـפּ مלּ בر פֿــפּــב پرפּـرانیـבـہ
 
 פּ פـیـᓅ ڪـہ تـפּ اے شاگرב رפּـزگار غاـᓅـل ما معناے عشـᓆـے
 
 عشـᓆ ڪـہ برعڪـωـش میشـפּ ᓆـشع בهـפֿــבا را باز ڪرבҐ یعنے בرב بے בرماלּ
 
 آرے בرבیـωـت ڪـہ בر آלּ زפֿـمت هایت را میـωـتایے


 
موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته، برچسب ها: متن عاشقانه غمگین،
[ 1394/09/5 ] [ 08:49 ] [ MaRaL ... ]
var zarpop_user_id = 2944; body>