تبلیغات
نیمکت تنهایی - قرینه شد خواسته ام

قرینه شد خواسته ام

ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧمی دﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ !
.
ﮐﻤﯽ ﺩﻟﻢ می ﺷﮑﺴﺖ ، ﺷﺐ ﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ میﮐﺮﺩﻡ !
ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺵ ﺳﺮﺩﺭﺩ ﻫﺮﺷﺒﻢ میﺷﺪ !
ﯾﮑﻢ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ میﮔﺮﻓﺘﻢ !
.
ﻣﻦ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧمی دﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ !

فقط کمی زندگی نمیکنم.

قرینه شد خواسته ام .. از زندگی ب مرگ!!!

فقط همین!!!


موضوع: تلخ نوشته، برچسب ها: نیمکت تنهایی، وبلاگ عاشقانه، برترین وبلاگ، عاشقانه های تلخ، از جنس کوفت، شب سردرد تنهایی، مرگ نوشته،
[ 1394/05/11 ] [ 04:41 ] [ PЄSÂRЄ☆★ BÂRØØNi ]
var zarpop_user_id = 2944; body>