تبلیغات
نیمکت تنهایی - 94 ҽɧʂαʂҽ

94 ҽɧʂαʂҽ

 ⛔سکوت مــלּ نشانهـ رضایتم نیـست❗ ⛔

دارم برنامهـ ریزے میکنم واسهــ

↩بِـــگـا↪دادنت ◀هـــــــΘ๑ρรـــــهــ▶ 

⛔سکوت مــن نشانه رضایتم نیـست❗ ⛔دارم برنامه ریزی میکنم واسه↩بِـــگـا↪دادنت ◀هـــــΘ๑ρรـــــه▶
موضوع: تلخ نوشته، فرق من و تو، برچسب ها: سکوت من، دارم بزنامه میچینم، واس بگا دادنت، هه، گمشو اصلا، دیه برام هیچی مهم نیست،
[ 1394/05/9 ] [ 00:40 ] [ ƳЄ ƊƠƘӇƬƛƦƛƘ ]
var zarpop_user_id = 2944; body>