تبلیغات
نیمکت تنهایی - سخت است....

سخت است....

سخت است
“او” کردن“تویى” که همه زندگى “من” بود !


موضوع: دست نوشته (خودم)، تلخ نوشته،
[ 1394/04/18 ] [ 19:12 ] [ se ti ]
var zarpop_user_id = 2944; body>